DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
26.07.2021
A+
A-

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı)
adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 26.07.2021-09.08.2021

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar,
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler;
1- Başvuru Formu
2- Fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma
5- KPSS Lise sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim
belgeleri geçerli sayılacaktır.)
BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan
“Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak
müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular
kabul edilmeyecektir.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli
Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği
durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan
başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru
belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını
atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.duzce.edu.tr adresinde yer alan
“Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmında açıklandığı günden
itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire
Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu
haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

  • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.