2021 LGS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR ADIM ADIM ANLATIM

2021 LGS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR ADIM ADIM ANLATIM
05.07.2021
A+
A-

TERCİH İŞLEMLERİ
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme
işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.


b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan
tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.


c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle
Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî
Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.


ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt
işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır, tercihte bulunmuş olanların ise
tercihleri geçersiz sayılacaktır.


d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir.
Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve
Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.


e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih
yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek
şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde;
aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip
Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için
tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla
öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla
10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere
toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.


f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı
açılmayacaktır.

g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan
okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt
Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve
Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında
bulunan okulları belirtir.


ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde
2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için
en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar
için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.


h) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan
okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,
yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları
tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.


ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla
Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel
yerleştirme tercihi yapması zorunludur.


i) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine
yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve
farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen

öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek
şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul
türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en
fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.


j) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki
Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
k) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği
okul hakkından vazgeçmiş sayılır.


l) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 05-
16 Temmuz 2021 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
m) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih
işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme
Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (16 Temmuz
2021 saat 17.00’ye kadar)


n) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercihlerini bu
kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.


o) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06
Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde
öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme
işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde
tercihte bulunabileceklerdir.

ö) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim
kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.


p) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın
seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu
müdürlüğünden yapılabilecektir.


r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili
varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi
yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya
iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak
başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal”
olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.


s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve
eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay
işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.


ş)“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup
imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan
sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası
okulda saklanacaktır.


t) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile
https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri
süresince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır.


u) 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere
tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.


ü) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler,
açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://eokulyd.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00116.ASPX

TERCİH KILVUZU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_06/30132713_ortaogretimeGecisTercihveYerlestirmeKilavuzu2021.pdf

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.