YENİ İLAN ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

YENİ İLAN ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
22.06.2021
A+
A-

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme
ile 25 (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle
ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş)
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
6) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna
ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme
yeteneklerine sahip olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar
aranacaktır.
A-1 GRUBU: (2 Kişi)

 1. Kıdemli Yazılım Mimarı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış

kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak
en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,
2) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5
(beş) yıl deneyim sahibi olmak,
3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) Veritabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
5) Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak,
6) JavaEE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
7) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım
modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe
sahibi olmak,
9) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine
sahip olmak,
10) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
12) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
13) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama
süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15) Takım çalışmasına yatkın olmak,
16) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
17) Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı
  1) En az 5 (beş) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
  2) En az 5 (beş) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
  Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,
  3) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 5 (beş)
  tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
  4) Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
  5) SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
  9) Apache AirFlow, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,
  10) Makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve XGBoost
  kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
  11) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
  12) Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  13)Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
  14) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.
  A-2 GRUBU: (1 Kişi)
 2. Kıdemli Sistem Mimarı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi

(network admin) veya sistem yöneticisi (admin) olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını
belgelemek,
2) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi
projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları
ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, ihale süreci,
kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi
konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından birine sahip
olmak,
4) En az Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified
Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator – AIX
Administration sertifikalarından birine sahip olmak,
5) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
6) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
7) Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve
yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
8) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri
(IDS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, e-posta güvenlik sistemleri, vekil
sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında
tecrübe sahibi olmak,
9) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat
Virtualization) teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
10) Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında
tecrübe sahibi olmak,
11) Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının
planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında
tecrübe sahibi olmak,
12) Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile
802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
13) Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi
taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
14) CISSP (Certified Information Systems Security Professional) konusunda bilgi
sahibi olmak,
15) ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,
16) Microsoft Windows Server, UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda
bilgi sahibi olmak,
17) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
18) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
19) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
20) Tercihen (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE sertifikasına sahip
olmak.

 1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı
  1) En az 10 yıl bilgi güvenliği konularında aktif olarak çalıştığını belgelemek,
  2) CISSP sertifikasına sahip olmak,
  3) OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya
  benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,
  4) CEH sertifikasına sahip olmak,
  5) 27001 baş denetçi sertifikasına sahip olmak

6) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olduğunu
belgelendirmek (çalışma belgesi),
7) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara
sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
9) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
10) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
11) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi
yapabilmek,
12) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve
veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
13) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM, DBF ve PAM gibi güvenlik
ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
14)Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
15) VPN yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
16) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
17) PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi
olmak,
18) Ağ haritalaması yapabilmek.

 1. Kıdemli Çözüm Mimarı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak
  en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,
  2) En az 50.000 (elli bin) ve üzeri kullanıcıya hizmet veren büyük ölçekli bir projede
  çalışmış olmak ve belgelemek,
  3) Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP, WebRTC,
  XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan sistemler üzerinde bilgi ve tecrübeye sahibi olmak ve
  bu alanda web, masaüstü ve mobil platformlarında yazılım geliştirmiş olmak ve
  belgelemek,
  4) Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,
  5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
  teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  6) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda
  bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
  7) Mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) JavaEE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
  9) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım
  modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  10) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe
  sahibi olmak,
  11) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine
  sahip olmak,
  12) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  13) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
  14) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
  15) Takım çalışmasına yatkın olmak,

16) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
B-1 GRUBU (4 Kişi)

 1. Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
  3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
  4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)
  kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
  5) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  6) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak
  uygulamalar geliştirmiş olmak,
  9) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
  olmak,
  10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
  olmak,
  11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
  12) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 2. Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
  1) En az 4 (dört) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
  2) En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
  Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,
  3) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 2 (iki)
  tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
  4) Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
  5) SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
  9) Tercihen makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve
  XGBoost kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
  10) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
  11) Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  12) Tercihen Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi
  olmak,
  13) Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi
  olmak,
  14) Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  B-2 GRUBU (2 Kişi)
 1. Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory
  yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak
  en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) En az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem
  merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
  sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu
  belgelemek,
  3) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
  4) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File
  Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 8/10 işletim sistemlerinin
  kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  5) Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum,
  konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
  6) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon
  ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
  7) Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  8) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi
  olmak,
  9) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  10) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
  sahibi olmak,
  11) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  12) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi
  ve tecrübe sahibi olmak,
  13) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri
  Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
  14) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
  Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi
  biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından
  herhangi birisine sahip olmak,
  15) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
  16) Tercihen ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi
  sertifikasına sahip olmak,
  17)Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol
  almış olmak.
 2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya
  Sistem Uzmanı olarak en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
  2) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
  Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

3) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe
sahibi olmak,
4) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
5) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
6) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
hakkında bilgi sahibi olmak,
7) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
9) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
10) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi
yapabilmek,
11) Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları
doğrulayabilmek,
12) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi
sahibi olmak,
13) Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
14) Ağ haritalaması yapabilmek,
15) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara
sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
16) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve
veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
17) Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak (Online eğitim kabul edilmeyecektir),
18) Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
19) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
20) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
C-1 GRUBU (5 Kişi)

 1. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
  3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
  4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)
  kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
  5) REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  6) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
  uygulamalar geliştirmiş olmak,
  9) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
  olmak,
  10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
  olmak,
  11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
  12) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
  1) En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
  2) En az 2 (iki) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
  Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,
  3) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 1 (bir)
  tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
  4) Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
  5) SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
  9) Tercihen makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve
  XGBoost kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
  10) Tercihen NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) ASP.NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış
  olmak,
  3) PostgreSQL, MSSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
  uygulamalar geliştirmiş olmak,
  4) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
  5) REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  6) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8) Tercihen Asp.net Boilerplate Framework kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
  9) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
  olmak,
  10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
  olmak,
  11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
  12) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  C-2 GRUBU (4 Kişi)
 3. Network (Ağ) Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi
  (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal
  (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış
  yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi
  (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  3) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP
  Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless,
  CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikasını aldığını belgelemek,
  4) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

5) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy
ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
8) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
9) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri
Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
10) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
11) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi
sertifikasına sahip olmak,
12) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
13) Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network
Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi
birine sahip olmak.

 1. Sistem Uzmanı (Windows)
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory
  yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak
  en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) En az 10.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem
  merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
  sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu
  belgelemek,
  3) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions
  Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak,
  4) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File
  Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 8/10 işletim sistemlerinin
  kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  5) Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum,
  konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
  6) Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  7) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi
  olmak,
  8) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
  sahibi olmak,
  9) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  10) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi
  ve tecrübe sahibi olmak,
  11) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri
  Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
  12) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA),
  Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi
  biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından
  herhangi birisine sahip olmak,

13) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
14) Tercihen ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi
sertifikasına sahip olmak,
15) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol
almış olmak.

 1. Sistem Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux
  (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç)
  yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
  olmak,
  3) Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,
  4) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  5) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  6) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
  Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network –
  SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi
  olmak,
  8) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
  Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified
  Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator
  sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
  9) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
  10) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi
  sertifikasına sahip olmak,
  11) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
  alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
  12) Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde
  tecrübe sahibi olmak,
  13) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.
 2. Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı
  1) Veri tabanı güvenliği konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) MSSQL server, Oracle, Postgre SQL, Mongo vb. database konularında bilgi sahibi
  olmak,
  3) Ajanlı ve ajansız veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,
  4) DDL, DML ve DCL kullanıcı aktivitelerini yorumlayabilmek,
  5) Sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile güvenlik raporu
  hazırlayabilmek,
  6) Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri
  hazırlayabilmek,
  7) SOX, PCI gibi güvenlik standartlarına hakim olmak,
  8) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  9) Oluşturulacak kurallar ile spesifik bir bilgiye göre tarama ve filtreleme yapabilmek.
 1. SIEM Uzmanı
  1) SIEM sistemleri konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
  2) CEH eğitimi veya sertifikasını almış olmak,
  3) Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
  4) Syslog, rsyslog, tail2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokollere hakim
  olmak,
  5) Logların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
  7) SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilmek ve hazır korelasyon
  kurallarını yorumlayabilmek,
  8) Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  9) Microsoft, Linux, AIX, Firewall ve network cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
  10) LDAP, AD entegrasyon ve log yönetimleri konularına hakim olmak,
  11) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
  hakkında bilgi sahibi olmak
  12) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR, KVKK ve NIST konularına
  hakim olmak,
  13) Hassas verileri siber saldırganlardan korumak için güvenlik önlemleri planlayıp
  yürütebilmek,
  14) Anti virüs yazılımı, saldırı tespit araçları, güvenlik duvarları ve içerik filtreleme ile
  ilgili uygulamalara hakim olmak,
  15)Risk değerlendirme raporu hazırlayabilmek,
  16) Güvenlik süreçlerini izleyebilmek, oluşturabilmek ve yönetebilmek, iç denetim
  çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 2. Sızma ve Zaafiyet Test Uzmanı
  1) OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya
  benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,
  2) CEH sertifikasına sahip olmak,
  3) Zafiyet testi için kullanılan araçlara hakim olmak (Netsparker, Nesus, Acunetix,
  Appscan, Burp Suite vb.),
  4) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
  5) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olduğunu
  belgelendirmek (çalışma belgesi),
  6) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
  7) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
  8) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi
  yapabilmek,
  9) Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
  10) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
  hakkında bilgi sahibi olmak.
 3. Önyüz Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak ve
  belgelemek,
  3) İyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  4) UI/UX standartları, Responsive Design, Progressive Web Apps konularında bilgi
  sahibi olmak,
  5) Web sayfa performansı ile alakalı tecrübe sahibi olmak,
  6) Webpack teknolojisinde tecrübe sahibi olmak,

7) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
9) Farklı tarayıcı ve mobil uyumluluğu konularında tecrübe sahibi olmak,
10) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) Tercihen Electron.js ile geliştirme yapmış olmak,
12) Tercihen React Native ile geliştirme yapmış olmak,
13) Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak,
14) Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 1. Yazılım Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) İyi derecede Kotlin diline hakim olmak ve bu dil ile geliştirilen projelerde aktif
  olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
  3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
  4) REST web servis, mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  5) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
  8) Tercihen video streaming, WebRTC konularında tecrübe sahibi olmak,
  9) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  10) Tercihen gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP,
  WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
  11) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  D-1 GRUBU (4 Kişi)
 2. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
  3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
  4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)
  kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
  5) REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
  6) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  7) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  8) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
  uygulamalar geliştirmiş olmak,
  9) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
  olmak,
  10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
  olmak,
  11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 3. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
  1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) İyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  3) Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,

4) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi
sahibi olmak,
5) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları
sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,
6) Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,
8) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci
kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
10) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak.

 1. Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
  1) En az 2 (iki) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
  2) En az 1 (bir) yıl Makine Öğrenmesine yönelik “Veri Analiz” tecrübesine sahip
  olmak,
  3) Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme
  konularında tecrübe sahibi olmak,
  4) Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  5) SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6) Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi
  olmak.
  7) Tercihen versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
  D-2 GRUBU (3 Kişi)
 2. Sistem Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux
  (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki)
  yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi
  olmak,
  3) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  4) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  5) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
  Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
  6) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network –
  SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi
  olmak,
  7) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
  Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified
  Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator
  sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
  8) Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
  9) Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde
  tecrübe sahibi olmak,
  10) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak
 1. Network (Ağ) Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi
  (network admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  2) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal
  (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış
  yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi
  (network admin) olarak en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  3) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP
  Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless,
  CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini veya
  sertifikasını aldığını belgelemek,
  4) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
  5) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
  Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy
  ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  6) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  7) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
  8) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
  9) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri
  Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
  10) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
  11) Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
  CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network
  Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi
  birine sahip olmak.
 2. Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı
  1) Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
  2) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi
  yapabilmek,
  3) Kaynak kod analizi hakkında bilgi sahibi olmak,
  4) Güncel saldırı türlerine hakim olmak,
  5) Güncel siber güvenlik olaylarına hakim olmak,
  6) Firewall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  7) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
  hakkında bilgi sahibi olmak,
  8) Tercihen CEH sertifikasına sahip olmak.
 3. İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı
  1) Ubuntu Linux işletim sistemlerinin yönetiminde en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi
  olmak ve belgelemek,
  2) Sistem yazılımları ve Script Language (Shell Script) konusunda en az 2 (iki) yıllık
  tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  3) Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,
  4) SIP (Oturum Başlatma Protokolü) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu protokolü
  kullanan video konferans sistemi kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,
  5) Asterisk veya benzer SIP kütüphanelerinin kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış
  olmak,
  6) Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

7) Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
8) Tercihen gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP,
WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan uygulama geliştirme projelerinde yer
almak.

 1. Disk Sistemleri Uzmanı
  1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
  kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
  kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yüksek ölçekli disk
  sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
  belgelemek,
  2) En az 1000 (bin) fiziki disk ve üzeri SAN sistemlerinin kurulum ve yönetiminde
  bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  3) SAN (Storage Area Network), SANnav Management Portal, Disk Monitör
  (Spectrum Control), Disk Sanallaştırma (IBM Spectrum Virtualize Software for
  SAN Volume Controller), IBM Flash System ve v7000 disk üniteleri donanım ve
  yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
  4) IBM SAN Volume Controller (SVC), IBM Storwize V7000, IBM Flash System,
  Storage Area Network (SAN) konularının en az birinden eğitim almış olmak ve
  belgelemek,
  5) Disk sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,
  6) Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında tecrübe sahibi olmak,
  7) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  8) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe
  sahibi olmak,
  9) İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
  10) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak,
  11) Tercihen UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin
  yöneticisi olmak,
  12) Tercihen IBM Power serisi donanım yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
  13) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi
  sertifikasına sahip olmak.
  II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI
  Sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir.
 2. Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),
 3. Spring Framework,
 4. JavaScript kütüphaneleri,
 5. Mobil yazılım teknolojileri,
 6. Yapay zeka, makine öğrenmesi,
 7. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
 8. Sunucu Sistemleri,
 9. Disk Sistemleri ve SAN,
 10. Bilişim Ağları (network),
 1. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway,
  E-mail Gateway, vb.),
 2. Microsoft sunucu işletim sistemleri,
 3. Proje yönetimi ve süreç takibi,
 4. Rekabet ve satın alma süreçleri,
 5. 27001 Bilgi Güvenliği,
 6. Altyapı ve donanım güvenliği,
 7. Sunucu sanallaştırma ve disk sanallaştırma teknolojileri,
 8. CISSP ve CEH,
 9. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
 10. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
 11. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde ilave
  sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.
  III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
  Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
  https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
  takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
  Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
  Adayların öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Alınamayan veya
  hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG)
  formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  Adayların 2020 KPSSP3 puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSSP3
  puanı olmayan, KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) puandan az olan veya belge ibraz etmeyen
  adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)
  Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ÖSYM web servisleri
  aracılığı ile alınacaktır. YDS puanının olmaması durumunda ÖSYM tarafından belirlenen
  “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge
  taratılarak sisteme yüklenecektir. YDS puanı veya eşdeğer belgesi olmayan adayların
  yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
  -Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
  1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript
  belgesi de kabul edilecektir.),
  2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
  ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve
  ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin
  belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
  Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
  sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
  suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
  alınır.),
  3) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
  https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
  4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

5) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar
sorumlu olacaktır.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.


IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ
DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek
toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak
oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday
arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre
yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan veya belge
ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı
puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylar
www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
V. SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI
Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak
belirlenecektir.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler
www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.