2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
16.06.2021
A+
A-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Taleplere Başvuracak Adayların Dikkatine


A-Genel Hususlar
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il
müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet
adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş
arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) İşçi Taleplerine başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında
işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4) KPSS’ ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise
en eski tarihli belgelerden başlamak suretiyle öncelikli belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını,
kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav
yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
5) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kuraya çekimi için talep sahibi
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
6) İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil
olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç
duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
7) İşçi Taleplerine başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin
olarak; eğitim durumunu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi
veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu
kurum ve kuruluşlarının internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya
yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil
edilebilecektir.
8) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve
kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların
adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine iş verence
davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda
sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
10) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde
yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin
karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri
Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu
yapılır.
11) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe
alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma
hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:
1-Türk vatandaşı olma,

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun
  olmak,
  3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
  dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
  karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
  edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
 3. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında
  reddedilecektir.
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe
  madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından
  gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik
  ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem
  kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
  8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
  TEMİZLİK PERSONELİ (55 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
  1- EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) MEZUNU OLMAK
  2- 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
  3- ÜNİVERSİTEMİZİN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE YOĞUN
  BAKIM ÜNİTELERİNİN İÇ VE DIŞ SAHA TEMİZLİĞİNDE RESMİ TATİL, HAFTA SONU
  TATİLİ İLE DİĞER GÜNLERDE 24 SAAT ESASINA GÖRE VARDİYALI OLARAK
  ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK ŞARTIYLA.
  KURA TARİHİ VE YERİ
 5. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 22/06/2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile
  http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
 6. Noter huzurunda kura çekimi 24/06/2021 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Okuma Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılarİstanbul)yapılacaktır.
 7. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz
  (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında
  yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile
  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:
 8. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi
  Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
  http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 9. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar
  ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme
  yapılır.
 10. Asil ve yedek adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
  http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.
 11. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda
belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.


İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
 5. Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabul edilir)
 6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
 7. Sağlık Raporu(5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)

İLGİLİ LİNKLER:

https://istanbulc.edu.tr/tr/_

https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/_

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.