HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
02.05.2021
A+
A-

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi
Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme
göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve
Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir
kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak
tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık
teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak
görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI

(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları
için 2020 yılı KPSSP93 , lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini,
KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik
belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://personelilan.hacettepe.edu.tr/ilan/detail/cnerwcnkuawzovy

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.