ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( MÜTERCİM- TERCÜMAN)

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( MÜTERCİM- TERCÜMAN)
21.04.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı”
başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu)
puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı
aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 10
İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır.


I- BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya
Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü
itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı
aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

II) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar başvurularını 19/04/2021-03/05/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim
belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların aşağıda istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden
adaylar sorumludur.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği)
Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.turkiye.gov.tr/


III-BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE
TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi (www.adalet.gov.tr) internet sitesinde ilân
edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.


IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama,
özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.

V- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Başarı
puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday
sınavda başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından ilanda belirtilen pozisyon sayısını
geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

EK 1 FORMU İÇİN TIKLAYIN (Form sayfanın en altında başarılar dilerim)

https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-bakanligi-merkez-teskilati-mutercim-tercuman-alim-ilani19042021121715

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.