MEB AÖL DİPLOMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

MEB AÖL DİPLOMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
13.04.2021
A+
A-

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2 DÖNEMİ DİPLOMA İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE

10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında –2020-1 döneminde olduğu gibi- 2020/2 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri” yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/2 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 07.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-2 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu” doğrultusunda yapacaklardır.

81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/2 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/2 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.

2020-2 döneminde “Diploma Basımı” sırasında sehven yapılacak “Sisteme Kaydet” işlemleri veya yazıcıdan kaynaklı yanlış diploma basımları için “AÖL Bilgi İşlem Sistemi Mezuniyet İşlemleri” menüsü altında “Diploma İptal” menüsü kullanılacaktır.

2020/2 dönemi mezun olan öğrencilerimize diplomalarını teslim ederken;

1-Öğrenci tarafından diploma defterine imza atılması,

2-Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki “Diploma Takip” kısmına; “Diploma Öğrenci Tarafından Alındı” ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir. 

Aynı ilçede birden fazla Halk Eğitimi Merkezi olan ilçelerde, diploma basacak olan Halk Eğitimi Merkezleri yönerge metninin altında liste halinde belirtilmiştir. 

  • “10.01.2020 Tarih ve 750563 Sayılı 2020/1 Numaralı Genelge” için tıklayınız.
  • “2020-2 Dönemi Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu” için tıklayınız.
  • “Aynı İlçede Birden Fazla Halk Eğitimi Merkezi Varsa Diploma Basacak ve Basmayacak Olan Halk Eğitimi Merkezleri Listesi” için tıklayınız.
  • “2020-2 Dönemi Mezun Olanların Diploma İş ve İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” için tıklayınız.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.