SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
12.04.2021
A+
A-

Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme
Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel
şartlar aranır.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans
mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış
ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve
istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Daire Başkanlıkları (A) Binası giriş katında bulunan
belge teslim bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz
sayılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan
adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde
www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
2) Öğrenim belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilmektedir)
3) 2020 KPSS sonuç belgesi
4) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri
belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.
5) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun
aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta Döküm Cetveli Barkodlu E-devlet
çıktısı kabul edilecektir)

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

https://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/duyuru/24243-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.