2021 HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONEL ALIMI (ENGELLİ)

2021 HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONEL ALIMI (ENGELLİ)
06.04.2021
A+
A-

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam
edilmek üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri ile Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi olarak 3 (üç) engelli sürekli işçi alınacaktır.
Şartları tutan adayların, 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl
Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
  çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
  4 üncü maddesinde yer alan adayların son başvuru günü olan 16/04/2021 tarihi itibarıyla;
  a) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  b) 36 yaşından gün almamış olmaları,
  c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
  ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
  ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamak,
  e) Askerlik durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
  yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin
  başvuruları kabul edilecektir.
 2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
  olmaları gerekmektedir.
 3. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler
  için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
 4. Adayların en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. Önlisans ve daha üst
  öğrenime sahip başvurucuların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
  5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına
  bir hak teşkil etmeyecektir.
 6. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
  tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak
  başvuranların listesi ise bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı
  olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.
 7. Kura çekimi 27/04/2021 tarihinde saat 10.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda
  noter huzurunda yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 8. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların
  başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki
  yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 9. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar,
  sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 10. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ
  mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 11. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi
  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın
  ve tazminatsız feshedilebilecektir.
 12. Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatılması planlanan 2021 yılı için günlük ücret Temizlik
  Görevlisi pozisyonunda istihdam edileceklere brüt 124,02 Tl (yüz yirmi dört lira iki kuruş) olarak ödenecektir.
  Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler
  1- Öğrenim belgesi,
  2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden
  alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),
  4-Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)
  5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
  6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).
  7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir
  ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.