İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2021 PERSONEL ALIM DUYURUSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2021 PERSONEL ALIM DUYURUSU
05.04.2021
A+
A-

A-Genel Hususlar
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il
müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet
adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş
arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımladığı
anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul
edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul
sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvuranlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu
kişilerin KPSS ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden
ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
5) KPSS’ ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise
en eski tarihli belgelerden başlamak suretiyle öncelikli belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını,
kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav
yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
6) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kuraya çekimi için talep sahibi
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
7) İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil
olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç
duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
8) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak;
eğitim durumunu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu
kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu kurum ve
kuruluşlarının internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış
beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil
edilebilecektir.
9) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve
kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların
adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10) Öncelik hakkında sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine iş
verence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
11) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde
yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin
karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri

Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu
yapılır.
12) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe
alınması işleminin iptalini ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma
hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:
Türk vatandaşı olma,18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun
olmak,
3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red
edilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe
madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından
gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik
ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem
kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.


HAYVAN BAKICISI(1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

KAPALI KAFES SİSTEMİNDE YAŞANACAK SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN MESLEK
LİSELERİNİN MOTOR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK

45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK

EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK

KÜMES HİJYENİ, SAĞLIĞI VE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI KONUSUNDA
EĞİTİM ALMIŞ OLMAK VE ALDIĞI EĞİTİMİ BELGELEMEK

OTAMATİK SİSTEM YUMURTA MAKİNALARININ KULLANIMINDA VE BAKIMINDA
ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK

HAYVAN BAKICISI(1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS VETERİNERLİK
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK

45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK

EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI İLE ACİL DURUMLARDA
KESİMİ(NEKROPSİ) KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK.

KESİMHANEYE HAYVAN SEVKİ KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK

HİJYEN SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BELGELEMEK.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK VE
BELGELEMEK.


HAYNAN BAKICISI (3 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

1- EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS VETERİNERLİK
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK
2- 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3- ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4- DENEY HAYVANLARI (FARE, SIÇAN, TAVŞAN VE ZEBRA BALIĞI) BAKIMI,
BESLENMESİ VE TEMİZLİĞİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK.


HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI(9 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ
ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YADA SAĞLIK
HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE SAĞLIK
BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN MEZUNU OLMAK

30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

HASTA İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK VE ULUSLARARASI HASTA
HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNGİLİZCE, FRANSIZCA, RUSÇA VE
BOŞNAKÇA DİLLERİNDEN BİRİNİ İYİ DERECEDE BİLMEK.

BAŞVURU LİNKİ:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

DUYURU TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN:

http://istanbulc.edu.tr


KURA TARİHİ VE YERİ

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 13/04/2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi 15/04/2021 Perşembe günü saat 9:30 da İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz
(http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında
yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının
salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim
salonuna alınacaktır.


SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi
Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar
ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme
yapılır.

Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda
belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.


İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
  3. Adli Sicil Belgesi
  4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
  5. Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabül edilir)
  6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
  7. Sağlık Raporu(5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.