GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EN DÜŞÜK 11 BİN TL MAAŞLA 58 PERSONEL ALIMI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EN DÜŞÜK 11 BİN TL MAAŞLA 58 PERSONEL ALIMI
03.04.2021
A+
A-
 • SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
  Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı
  Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas
  alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel
  alınacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://sinav.gib.gov.tr/sinav_server/index.html

SINAV TARİHİ VE YERİ

 • Sözlü sınav 24 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
  gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
  sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 • SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
  Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel
  şartlar aranır.
  Genel ġartlar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
  şartları taşımak,
 • Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden
  veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar:

Yazılım Koordinatörü pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde
bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş
bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi
teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl
çalıştığını belgelemek,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile
yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 ITIL konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda tecrübe ve/veya sertifika sahibi
olmak,
 Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak.

Kıdemli Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde
bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş
bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi
teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl
çalıştığını belgelemek,

 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarımı ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi
olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisine sahip olmak, tercihen PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal
veri tabanı sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP,
REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis
yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı tecrübesine sahip olmak,
 CI/CD konularına ve ilgili teknolojilerine hakim olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript
konularında tecrübeye sahip olmak,
 J2EE platformuna hâkim ve tecrübeye sahip olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübeye sahip olmak,
 İlişkisel veri tabanlarında ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye
sahip olmak.

 • Uzman Yazılımcı pozisyonu için;
   Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde
  bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş
  bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
  yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi
  teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 3 (üç) yıl
  çalıştığını belgelemek,
   Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi
  olmak,
   Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 3 (üç)
  yıllık tecrübe sahibi olmak,
   Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip
  olmak,
   Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
   Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
   Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş
  süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
   Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP,
  REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis
  yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
   Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
  yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
   Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript
konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction”
konularında tecrübeye sahip olmak.

Yazılımcı Kademe 1 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde
bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş
bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
yönetimi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi
teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 (bir) yıl
çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi
olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 1 (bir)
yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş
süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP,
REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis
yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript
konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction”
konularında tecrübeye sahip olmak.

Yazılımcı Kademe 2 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde
bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş
bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi
teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 2 (iki) yıl
çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi
olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 2 (iki)
yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş
süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP,
REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis
yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction”
konularında tecrübeye sahip olmak.

Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,
 Cisco Certified Network Professional CCNP
 Cisco Certified Security Professional CCSP
 Cisco Certified Network Associate CCNA
 Cisco Certified Design Associate CCDA
 Cisco Firewall Specialist CFS
 Cisco Information Security Specialist CINSS
 Cisco IPS Specialist CSIPSS
 Cisco IOS Security Specialist
 Checkpoint CCSE
 Checkpoint CCSA
 En az 10 (on) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 5 (beş) yılı
omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve
en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ
uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Kurumsal ağ ve bu ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber
tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için
gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm
6 / 13
yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme,
yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,
 Kurumsal ağlarda paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım
ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,
 Kurumsal bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan
politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak,
 Bilişim ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi
olmak,

 Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall
donanımları hakkında kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
 Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda tecrübe sahibi olmak,
 IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında
tecrübe sahibi olmak,
 Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x benzeri ağ güvenliği
konularında ileri düzeyde tecrübe sahibi olmak,
 Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri
hakkında tecrübe sahibi olmak,
 IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak,
 Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip
olmak,
 Network standartlarının ve topolojilerinin dokümantasyonu ve ihtiyaçların belirlenmesi
konularında yeterli tecrübeye sahip olmak.

Bilişim Ağları Yöneticisi pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,
 Routing Protocols Overview, MPLS,OSPF, BGP
 TCP/ IP Protokol, TCP/ IP Internetworking (Lan & Wan)
 QOS (IP Quality Of Service)
 STH – STM Switching
 ICRC (Interconnecting Cisco Network Devices)
 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker (C.E.H)
 Microsoft Windows Server Networking
 En az 6 (altı) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 2 (iki) yılı
omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve
en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ
uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda tecrübe sahibi olmak,

 Geniş Alan Ağ (WAN), Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Kablosuz Yerel
Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,
IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal Veri Merkezi ağ alt yapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim ağları tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
 Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 RADIUS, NAC, 802.1x ağ güvenliği konularında tecrübeye sahip olmak,
 Ağ anahtarları (Switch), güvenlik duvarları (firewall), yük dengeleme (load balancer)
gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konularında tecrübe sahibi olmak,
 Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde
tecrübe sahibi olmak.

Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,
 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker (C.E.H)
 İleri Seviye Bulut Network Mimarisi
 İleri Seviye Bulut Güvenliği Checkpoint CCSA
 CMMI High Maturity
 Checkpoint Security Administrator
 ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 SOME Eğitimi
 URL Erişim Denetim Sistemleri
 Sanallaştırma Platformları Güvenlik Sistemleri
 En az 6 (altı) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve tercihen en az 2 (iki)
yılı omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve
en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ/bilgi
güvenliği uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal Veri Merkezi ağ alt yapıları hakkında genel tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübeye sahip olmak,
 Güvenlik duvarları (firewall), URL filtreleme, veri kaybı önleme sistemi (DLP) gibi ağ
bileşenlerinin kurulum, planlama ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

 • Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı pozisyonu için;
   Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,
   Certified Sparc Enterprise Support Engineer
   Sun Certified System Admninistrator for Solaris
   Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 •  Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Server Field Support Consultant
 •  Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Servers Installation (IDO) Specialist
 •  Field Delivery Support Specialist for SPARC Enterprise Mid-High Level Server
 •  Sun Chip Multithreading (CMT) Servers Support Specialist
 •  Sparc Enterprise High-End M-series servers Installation (IDO) Specialist
 •  SPARC T-Series Servers Installation (IDO) Specialist
 •  Solution Design Architect Cross Functional Services
 •  Solution Design Architect End User Services
 •  Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi (Linux) yönetim eğitimi
 •  20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft
 • altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış
 • olmak,
 •  Tercihen, En az 1000 (bin) fiziki disk ve üzeri SAN sistemlerinin kurulum ve
 • yönetiminde çalışmış olmak,
 •  Tercihen, veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi
 • olmak,
 •  Tercihen, Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi ve eğitimi
 • konularında uzmanlığı olmak,
 •  Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye
 • sahip olmak,
 •  Tercihen, Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu
 • ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik ve log inceleme konularında
 • tecrübeye sahip olmak,
 •  Tercihen, Sun CMT sunucuları, Sparc kurumsal sunucuları ve Solaris işletim
 • sistemlerinin kurulumu, bakımı ve sorun giderme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
 •  Tercihen, Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS,
 • DHCP, NPS, WSUS, File Server ürünleri konularına hakim olmak, kurulum,
 • konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 •  Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak

Kıdemli Bilişim Sistemleri Yöneticisi pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,
 Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 MCP – Microsoft Certified Proffessional
 The Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture & Deployment
 Red Hat Delivery Specialist – Cloud Automation
 Red Hat Delivery Specialist – Red Hat Ceph Storage
 Oracle WebLogic Server Administration Essentials
 Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture and Deployment
 ITIL V3 Foundation
 TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Eğitimi
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft
altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış
olmak,
 RISC/CISC mimarisinde çalışan sistemleri olan ve istihdam edileceği Bilgi işlem/Veri
Merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
 Veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

 Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi ve eğitimi konularında
tecrübe sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye
sahip olmak,
 Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun
çözme, performans artırımı, güvenlik ve log inceleme konularında tecrübeye sahip
olmak,
 Solaris işletim sistemlerinin kurulumu, bakımı ve sorun giderme alanlarında tecrübe
sahibi olmak.

Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,
 Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
 MCP – Microsoft Certified Professional
 MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert
 WMware Vsphere Install, configure, Manage
 WMware Vsphere Optimize& Scale
 Linux İleri Sistem Yönetimi ve Sunucu Yapılandırma
 Oracle Solaris System Administration
 Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft
altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış
olmak,
 Vmware vCenter, ESX Host, sanal dağıtık ağ anahtarları ve Hyper-V Cluster kurulum,
yönetim ve sorun çözümünde deneyim sahibi olmak,
 Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS,
WSUS, File Server ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun
çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Windows Server ve Client makinalarının lisanslanma ve dağıtımı konusunda tecrübe
sahibi olmak,
 Tercihen, VB, WMI, Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde görev
almış olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Linux/VMware-Esx İşletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri Merkezi, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Windows Sunucularında bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe
sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip
olmak,
 Tercihen, Linux/VMware-Esx fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme,
performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi konularında
uzmanlığı olmak.

Bilişim Sistemleri Programcısı pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft
altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi/operatörü olarak en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak,
 Microsoft işletim sistemleri, Microsoft ağları, Active Directory/LDAP, DNS, DHCP
servisleri ve ilgili ürünlerin destek, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Microsoft Windows kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve sorun çözümü
konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Linux kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve sorun çözümü
konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Güvenlik Duvarı/IPS/IDS/i teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda
tecrübeye sahip olmak.

Bilişim Teknik Destek Uzmanı pozisyonu için;
 En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem/veri merkezlerinde son kullanıcı olaylarına
müdahale edecek düzeyde kişisel bilgisayar kurulum, sorun giderme alanlarında en az
2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 Tercihen MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert belgesine sahip olmak,
 Tercihen Microsoft Office, Windows son kullanıcı sistemleri ve/veya Linux gibi açık
kaynak kodlu işletim sistemlerinde kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme
tecrübelerine sahip olmak,
 Temel bilişim ağ altyapıları, altyapı ve bilgisayar ağı kablolaması, tercihen ağ cihazları,
TCP/IP, DHCP, DNS servislerinde tecrübe sahibi olmak.

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi
işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan veri tabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 PostgreSQL veya Sybase Database vb. kurumsal veri tabanı yönetimi konusunda en az
5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri düzey
tecrübe sahibi olmak,
 Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak,
izlemek,
 Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak
yedekleme prosedürleri oluşturma, işletme, izleme, mevcut yedekleri doğrulama ve
gerektiğinde yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster, OLAP mimarisinde tecrübe sahibi
olmak,
 Büyük ölçekli Veri Merkezleri arasında (DC switchover) Felaketten Kurtarma Testleri
konusunda bilgi sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Veri Kalitesi (Data Quality), Veri Temizliği (Data Cleansing), Veri Zenginleştirme
(Data Enrichment) konularında tecrübe sahibi olmak,
 İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında tecrübe sahibi
olmak,
 Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 Daha önce en az bir kurumsal iş zekası/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev
almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak

Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi
işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 Veri tabanı uzmanı olarak PostgreSQL, Sybase Database vb. kurumsal veri tabanlarının
yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri
derecede tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.)
yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak,
izlemek,
 Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda tecrübe sahibi
olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster mimarisi tecrübe sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri Kalitesi (Data Quality), Veri Temizliği (Data Cleansing), Veri Zenginleştirme
(Data Enrichment) konularında tecrübe sahibi olmak,
 İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında tecrübe sahibi
olmak,
 Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 Daha önce en az bir kurumsal iş zekası/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev
almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak.

SINAV BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER

Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.

Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.

Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih
edebileceklerdir.

Sınav başvurusunda istenilecek belgeler; eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı
örneği, daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları yerlerden alacakları hizmet
belgeleri, ilgili pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair belgeler olup,
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.


DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav, adayların istihdam edilecekleri pozisyona ilişkin;
a) Genel alan bilgisi,
b) Özel alan bilgisi,
c) Alana ilişkin tecrübe durumu,
ç) Bilgi güvenliğine ilişkin algı seviyesi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, yukarıda belirtilen her kriter için yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden
değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması
şarttır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

Her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday sayısının yarısını geçmemek üzere
yedek aday belirlenebilir.

Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.


DİĞER HUSUSLAR

Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler tercih ettikleri pozisyonda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: