SON DAKİKA İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLARLA İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

SON DAKİKA İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLARLA İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI
30.03.2021
A+
A-

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.03.2021 Salı günü saat 09:00’da Vali Yardımcısı Niyazi
ERTEN başkanlığında toplanmıştır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde
bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme
dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile uygulanacak
tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.


29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde
iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane
genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki
etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.


Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29
Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri
Bakanlığınca yayımlanan 29.03.2021 tarihli ve 5673 sayılı Genelge çerçevesinde 30.03.2021
tarihinden itibaren;

 • Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları değiştirilmiş ve İlimiz Çok Yüksek
  Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almıştır.
 • İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi
  Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile risk gruplarına göre düzenlenen
  hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
 • Hafta içi günlerde 21:00-05:00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
 • Hafta sonlarında;
 • Çok yüksek risk grubunda yer alan İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21:00’da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’da bitecek şekilde uygulanmasına,
 • Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler v Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve bu doğrultuda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
 1. İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek
  lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
  Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için
  ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve
  aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07:00-
  19:00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine,
  Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin
  verilmesine,
  Yeme-içme yerlerinin 19:00-21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21:00-
  24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan
  Cumartesi ve Pazar günlerinde ise 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet
  verebilmelerine,
 2. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
  kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya
  gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı
  Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar
  ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,
 3. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve
  3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14
  No.lu karar ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,
  Ancak çok yüksek risk grubunda yer alan İlimizde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021)
  uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih
  almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun
  olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,
 4. İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde
  HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında
  çalışabilmelerine,
 5. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için
  süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu
  sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
 6. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi
  ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine İlimiz genelinde ağırlık
  verilmesine,
 1. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin
  sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu
  güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe
  prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun
  tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği
  ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695
  Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına
  devam edilmesine,
  Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il
  nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu
  faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer
  aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan
  verilmeden sürdürülmesi sağlanmasına,
  Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
  uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
  adli işlemlerin başlatılmasına,
  Karar verilmiştir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.