2021 YKS BAŞVURU GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

2021 YKS BAŞVURU GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI
23.03.2021
A+
A-

Yks sınavına girecekseniz ve başvuru zamanında herhangi bir yanlışlık yaptıysanız yada adres güncellemek istiyorsanız 23-25 marta tarihlerinde değişiklik yapabilirsiniz.

BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2021%2F1%2FBasvuruGuncelle

DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:

. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU
Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden uygun olan koduyla birlikte yazılacaktır. Adaylar bu bilgilerini,
başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra
değişiklik yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce
işlem yapılmayacaktır.


2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN
MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR KODU
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. 1
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. 2
MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim. 4
Bir yükseköğretim programına ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. 5
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. 6
Bir yükseköğretim programını bitirdim. 7
Yükseköğretimden kaydım silindi. 8

SINAV MERKEZLERİ
Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın
adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimizce
belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılacaktır.
Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021
saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri
güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır.
Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav
merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal
edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, sınav başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son
başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere), kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Bu
tür durumlarda sınav merkezinizi belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez
belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz. Ancak, ÖSYM, gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran
aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı
tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.

Açık lise öğrencisi/mezunu adayların atamada kullanılacak okul ili, MEB e-okul sisteminden alınan bilgiler
doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il olacaktır.
İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki sınav binalarının kapasitesinden fazla
olacağı öngörüsü ile İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul’da
sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:
 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki
bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebileceklerdir.
 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi
tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabileceklerdir.
 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul dışı olan adaylar, İstanbul’da
sınava girme tercihi yapamayacaklardır.
ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar
ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir.
Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir.
Lefkoşa sınav merkezini en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C.
kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve
çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa Sınav Koordinatörlüğünden Lefkoşa
sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.
Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini
değiştirmek isteyen adaylar (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar hariç), sınavın
uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00’dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden
(https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır.
Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden Sınav
Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek “Sınav Merkezi Değişim Talebi” alanını doldurarak ve “Kaydet ve
Gönder” işlemi ile “Onaylıyorum” işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. “Onaylıyorum”
işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere kaydedilmiş
olacaktır. Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra iptal edilemeyecek ve
değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza gönderilecek dilekçelere işlem
yapılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda riskli durumda olan adayların talebi
işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem tarafından
engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden edinmeleri gerekmektedir.
Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların, Başkanlığımıza
veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sadece ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme alınacaktır

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI
CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı kodu ile birlikte yazacaklardır. Bu
bilgiler; MEB e-okul sisteminden de kontrol edilerek sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.
1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları
öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği ve (1) kodunu yazacaklardır. Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını
cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu
cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan
tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği ve (2) kodunu yazacaklardır.
Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar bu bilgilerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a
kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre
tamamlandıktan sonra bu alanda değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen
değişiklik/düzeltme taleplerine ilişkin dilekçelere Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Çiler dedi ki:

    Telefon eski no gozukuyor, bu saatten sonra degistirmem mumkun degilmi yeni farkettim?

    1. e.hocamm dedi ki:

      iletişim bilgileri kısmına girip güncelleyin