HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR
19.03.2021
A+
A-

Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

http://4bbasvuru.mku.edu.tr/


Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih
edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :
1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web
sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak
15 gün içerisinde yapılacaktır.19 Mart itibariyle başvurula başladı.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde
yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde
başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan
adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği
yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr /
www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.
Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde
atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi
halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz
web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak
başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri
feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve
barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf

Bu tür içeriklerden anında haberdar olmak için bizleri YouTube ,instegram ve telegram gruplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Linkler web sayfamızın sağ üst kısmında.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.