VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
16.03.2021
A+
A-

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi”
pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır.


UNVAN GÖREV YERİ SAYI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 56
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 25


GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1
yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


ÖZEL ŞARTLAR:
1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,
2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki
doğumlular başvurabilecektir.)
3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde
belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan
adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den
fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla,
75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz,
iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de
sona erecektir.
2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak
“Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik
kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için)
sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.
4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan
başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren
işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük
Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.


YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak alım
yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2) Kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asıl kazananlardan
hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz
sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek
listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.
3) Adaylardan atanabilmek için; aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu istenecektir.
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
4) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)
duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: