2021 Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
14.03.2021
A+
A-

M.E.B bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda
yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Başvuru Şartları :

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak,
 2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
  vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
  göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
  ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
  Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
  Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla
  tamamlamış olmak,

1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası
programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

İmam – Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan
mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin
tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde,
kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge
istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru
Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon
eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans
eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
  içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 2. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
  puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
  olmak,
 1. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
  almamış olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak
  ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
  feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
  tamamlamış olmak,
 3. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
  Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
  şartları aranacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

..

Başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

Başvurular başladığında anında haberdar olmak için ilgili kanallardan bizleri takip edebilirsiniz anında paylaşım sizleri ilgilendiren konularda bilgi vermeye çalışıyoruz.

YouTube linki;

https://www.youtube.com/channel/UCWXLnSl3T03yPb0gLVPihcw

Telegram linki;

https://t.me/joinchat/TZa4AZ5pd2eeHXa9

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.