Aksaray İli Taşpınar Belediyesi En Az 55 Puanla Personel Alım Duyurusu

Aksaray İli Taşpınar Belediyesi En Az 55 Puanla Personel Alım Duyurusu
12.03.2021
A+
A-

Yayımlanan ilanda en az 55 KPSS ile düz memur, tahsildar, itfaiye eri branşlarında alım yapılacağına yer verildi.

Duyurunun detayları ise şu şekilde;

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve
ilgili puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde
yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy
ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 12.04.2021 – 16.04.2021 tarihleri arasında mesai
günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne
müracaatlarını yapabilirler.
• Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyemizin belediye@taspinar.bel.tr internet
adresine,
• Şahsen yapılan başvurularda Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim
etmeleri gerekmektedir.
• İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvuruların Taşpınar Belediye Başkanlığı,
Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118 Merkez/Aksaray adresine göndereceklerdir.
Postada gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
İtfaiye Eri Alımı için yapılacak Başvurular;
• Başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarda belirtilen tarihlerde boy ve kilo
ölçümü yapmak üzere belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat
ederek başvurularını yapılacaktır.
• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KADRO DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.